Precision Timing

Standardtid och sommartid i centrala Europa 

Från hösten 1996 ändras regeln för ändring från normaltid till sommartid.
Regeln gäller för centrala Europa inklusive Storbritannien:
 
Normaltid till Sommartid SISTA SÖNDAGEN I MARS
Sommartid till Normaltid SISTA SÖNDAGEN I OKTOBER

Växlingen inträffar klockan 01:00 UTC för centrala Europa (Stockholm Paris etc).

Lokal tid som är 02:00 normaltid till sommartid och 03:00 sommartid till normaltid.
Den officiella växlingen styrs av lagar. Den senaste (förmodligen) som gäller i Sverige är
SFS nr: 2001:127 och den anger samma regel som ovan. 


Åter till Precision Timings huvudsida

© 1995 Erland Brännström, Precision Timing, SWEDEN.