Precision Timing

Ordlista
UTC Time
      Coordinated Universal Time.
      Den här tidsskalan är baserad på atomklockor, 
      definitionsmässigt cesiumklockor.

BIPM
      Bureau International des Poids et Mesure.
      Internationella byrån för mått och vikt i Paris.
      Ansvarig för UTC tidsskalan.

Standard Time, I Sverige kallas det Svensk Normaltid
      Detta är den tid vi använder under vintern. Den här tiden motsvarar 
      UTC + n där n är en offset från UTC.
      I centrala Europa och Sverige är offseten en timme (+1h) för
      normaltid.

Daylight Saving Time, I Sverige kallat Sommartid
      Den tid vi använder under sommaren.
      I Sverige är den här tiden UTC + 2 timmar

Local Time, Lokal tid.
      Den aktuella tiden som används på en plats.
      Under vintern motsvarar lokal tid normaltiden.
      Under sommaren motsvarar lokal tid sommartiden. Lägg märke till att
      offseten (skillnaden) mellan lokal time och UTC-tid inte är konstant.
      Den varierar i länder där man använder sommartid.

Leap Second, Skottsekund
      Jordklotets rotationshastighet är mindre stabil än
      moderna atomklockor. Exempel på tidsskalor baserade på
      jordrotationen är UT, UT1 and GMT.
      För att hålla skillnaden mellan UTC och tidsskalor baserade på 
      jordrotationen under en sekund, lägger vi till en skottsekund 
      då och då (eller drar bort en sekund).

      För närvarande roterar jorden "för långsamt." En extra positiv 
      skottsekund är trolig att vänta "då och då." Då och då är inte
      känt mer än ett halvt år i förväg.
      Under de senaste åren har tiden mellan skottsekunder mellan 
      skottsekunder varit mellan 1 och 2.5 år.

Modified Julian Date, MJD
      Detta är en linjär sekvens av dagnummer, som motsvarar
      det Julianska Datumet minskat med 2 400 000.5 dagar. 
      Nollpunkten för MJD motsvarar klockan 00:00:00 UTC tid, den 
      17 november 1858. MJD anges som ett nummer med fem signifikanta siffror.
      (Det Julianska Datumet har sin nollpunkt klockan 12:00:00 UTC och
      dess värde var 2 400 000.5 när MJD var noll.)

Åter till Precision Timings huvudsida

© 1995 Erland Brännström, Precision Timing, SWEDEN.